Kirundi

Úvod
Kirundi

Kirundi (též "rundi") je jazyk skupiny bantu používaný převážnou většinou obyvatel Burundi. Kirundi je velmi blízký jazyku sousední Rwandy - kinyarwanda, jejich příbuznost je podobná jako u češtiny se slovenštinou. Kirundi je jediným autochtonním jazykem Burundi, což je v rámci afrického kontinentu ojedinělý jev (společně se Rwandou) - jedním jazykem hovoří v Burundi všechny tři etnické skupiny - Hutuové, Tutsiové i Batwové.
Kirundi zaujímá v rámci jazykové skupiny bantu výhradní postavení, z čehož plyne i jeho složitost - zejména existencí jmenných tříd tvořených předložkou a svým tonálním systémem. V kirundi se rozlišují 4 tóny (vysoký, nízký, střední a měnící se), které ačkoliv neprojevující se v pravopise, mají velký význam pro rozpoznání smyslu odlišných slov a pro označní slovesného času a způsobu. Slovní zásoba kirundi obsahuje pojmy převzaté ze svahilštiny a arabštiny a v případě moderního technického názvosloví i z evropských jazyků.
Po stránce užívání jazyka v každodenním životě místního obyvatelstva je patrné zabarvení slovní zásoby: např. pro pojmenováni skotu existuje víc než 20 výrazů, vyjadřujících věk, tvar rohů, atd.

"Ikirundi n'ikinyarwanda bisa n'igi czek n'igi slovak."
Kirundi a kinyarwanda jsou si blízké jako čeština se slovenštinou.

 

Rozšíření

Jazykem kirundi mluví více než 8 milionů obyvatel Burundi a burundské menšiny (většinou uprchlíci) žijící v sousedních zemích (Tanzanie a Konžská demokratická republika) a v Ugandě. 84% rodilých mluvčí jsou Hutuové, 15% Tutsiové a 1% pygmejský kmen Batwa (Twa). Kirundi je spolu s francouzštinou úředním jazykem Burundi. Mimo tyto dva jazyky je v Burundi používána také svahilština, zejména v obchodních čtvrtích hlavního města Bujumbury.


Příklad textu v kirundi

Abantu bose bavuka bishira bakizana kandi bangana mu gateka no mu ngingo zibubahiriza. Bafise ubwenge n'umutima kandi bategerezwa kwubahana nk'abavandimwe. Překlad: Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. (Článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv)


Výslovnost

c - vyslovuje se jako "č" (cane - čáne, Cibitoke - Čibitoke, icupa - ičupa,...)
e - é (ego - égo, ejo - édžo, bukebuke - bukébuké)
j - dž (ijoro - idžoro, ejo - édžo, ndaje - ndadže, ndashonje - ndašondže,...)
y - ij, j (Muramvya - Muramvija, oya - oja, inyama - injama,...)
z - dz (urakoze - urakodze, urakomeye? - urakomeje?, inzoga - indzoga,...)
sh - š (ndashonje - ndašondže, Shombo - Šombo,...)


Poslechněte si rádio v kirundi:Slovní zásoba a základní fráze
* Kirundi for tourists

English-Kirundi/Kirundi-English dictionary

Často používané výrazy

    * Oya - ne
    * Ego - ano
    * Ingo - pojď
    * Cane - hodně, moc (mám velký hlad: Ndashonje cane)
    * Gose (gose cane) - moc, velmi
    * Buhorobuhoro/bukebuke - pomalu, trochu
    * Mpore! - pozor!
    * Bangwe! - stop! přestaňte!
    * Kira! - na zdraví! (po kýchnutí)
    * Kaze! - vítejte (často se používá i svahilského výrazu Karibu!)
    * Amahera/amafranga - peníze
    * Sindabizi - nevím
    * Ndibaza - možná
    * Neza - dobrý
    * Imodoka - auto 


Pozdravy 

    * Bwakeye / Mwaramutse - dobrý den/dobré ráno
    * Mwiriwe - dobré odpoledne, dobrý večer
    * Ijoro ryiza - dobrou noc
    * Turabonaye / Nakagaruka - nashledanou, uvidíme se později
    * N'agasaga - nashledanou
    * Urakomeye? - jak se daří? (odpověď: ego/ndakomeye = dobře)
    * Amakuru? - jaké jsou zprávy? co je nového?
    * Amahoro - mír, používá se často jako pozdrav (odpověď: n'amahoro)
    * Genda n'amahoro - jdi (buď) v míru
    * Urugendo gwiza! - šťastnou cestu!

Poděkování  

    * Urakoze - děkuji (murakoze pokud děkujeme více lidem)
    * Urakoze cane - děkuji velice

Další užitečné výrazy 

    * canke - nebo
    * hehe? - kde?
    * aha - tady (Ni aha - Je to tady)
    * kuki? - proč?
    * kuko - proto
    * ninde? - kdo?
    * ryari? - kdy?
    * canecane - hlavně, zejména
    * ejo - zítra, včera (vyplývá z kontextu)
    * vuba - brzy
    * Amahera angahe? - Kolik to stojí?
    * Jewe nitwa - jmenuji se
    * Ndashonje - mám hlad
    * Ndanezerewe - jsem spokojený(á)
    * Ndihuta - pospíchám
    * Mfise itiro - jsem ospalý/chce se mi spát
    * Ndarushe - jsem unavený
    * Ndarwaye - jsem nemocný(á)
    * Nta mahera nsigaranye - nemám (už) žádné peníze
    * Ntabara - pomoc!
    * Ndaje - už jdu/jedu
    * Ndashaka - chci/chtěl bych
    * Mpa... - dej mi...
    * Urabesha, arabesha - lžeš, lže
    * Ikitabu - kniha
    * Ishule - škola
    * Isoko - trh
    * Itabi - tabák, cigarety
    * Ingoma - buben (označuje také "království")

Jídlo 

    * umukate - chléb (ze svahilštiny)
    * muceri - rýže
    * ibiraya - brambory
    * amata - mléko
    * amavuta - máslo, olej
    * inyama - maso
    * inkoko - kuře
    * amagi - vejce (jedn. igi)
    * ivyema - arašídy
    * urubu - jogurt
    * ubuki - med
    * ifu - mouka

Ovoce 

    * ivyamwa - ovoce
    * igisaga - banány (ovoce)
    * inanasi - ananas
    * umucungwa - pomeranč
    * itunda (mn. amatunda) - "japonské " ovoce (fruit de Japon)
    * ivoka (mn. amavoka) - avokádo 

Zelenina  

    * imboga - zelenina
    * ibitoke - banány (zelené - na vaření)
    * ibiharage - fazole (jedn. igiharage)
    * ishu - zelí
    * umuhiti - okurka
    * isarata - salát
    * inyanya - rajče

Nápoje 

    * amazi - voda
    * inzoga – pivo (používá se i obecně pro alkoholické nápoje)
    * ikawa – kava
    * icayi – čaj
    * urwawa – banánové víno
    * impeke – pivo z čiroku (domácí výroby)
    * kanyanga/rutuku – ilegální pálenka vyráběna ze zbytků kasavy (manioku)
    * umunanasi/umuraha – pálenka z ananasu 

Příbory, nádobí  

    * ikiyiko - lžíce
    * imbugita - nůž
    * ifurshet - vidlička
    * isahan - talíř
    * icupa - lahev
    * urupfunguruzo - otvírák
    * ikirahuri - sklenice 

Zvířata  

    * inka - kráva
    * imfizi - býk
    * ishuri - mladý býk
    * impene - koza
    * intama - ovce
    * inkoko - slepice, kuře
    * ingona - krokodýl
    * imvubu - hroch
    * akayabo - kočka
    * imbga - pes
    * inkende - opice
    * isato - krajta 

Osoby  

    * jewe - já
    * wewe - ty
    * twebwe - my
    * izina (mn.č. amazina) - jméno, jména
    * umuntu (abantu) - člověk
    * umwana (abana) - dítě
    * umugore (abagore) - žena
    * umugabo (abagabo) - muž
    * umuhungu (abahangu) - chlapec
    * umukobga (abakobga) - dívka
    * umuzungu (agazungu) - běloch (Evropan)
    * umuzungukazi - běloška
    * umwirabure - černoch (nemá negativní význam)
    * umwami (bami) - král
    * umugenzi (abagenzi ) - kamarád, kamarádi
    * umurimyi - venkovan
    * umutama - starý muž
    * umutamakazi - stará žena
    * umushingantahe - moudrý člověk
    * umugenzi - přítel
    * umwigisha - učitel
    * umwigishwa - student, žák
    * Imana - Bůh 

Krajina, počasí  

    * ikiyaga - jezero
    * umusozi (mn.č. imisozi) - hora, kopec
    * urizi (inzuzi) - řeka
    * ikibuye (ibibuye) - skála
    * ibarabara - cesta
    * izuba - slunce
    * ukwezi - měsíc
    * imvura - déšť
    * ikivura - bouřka 

Číslovky  

    * igiharuro - číslo
    * isinzi - velké číslo (10 000 atp.)
    * 1 = rimwe kimwe umwe
    * 2 = kabiri - bibiri - babiri
    * 3 = gatatu - bitatu - batatu
    * 4 = kane - bine - bane
    * 5 = gatanu - bitanu - batanu
    * 6 = gatandatu
    * 7 = indwi
    * 8 = umunani
    * 9 = icenda
    * 10 = icumi

Použití předpony záleží na podmětu: abatama babiri,... Číslovky 7 - 10 zůstavají v neměnném tvaru. Indwi (sedm) znamená také "týden".
Čísla od 11 do 19 jsou tvořeny předponou "cumi" (deset, čte se "čumi"), předložkou "nu" (a) a přísušným číslem.

    * 11 = Cumi nu rimwe
    * 12 = Cumi nu kabiri
    * 13 = Cumi nu gatatu
    * 14 = Cumi nu kane
    * 15 = Cumi nu gatanu
    * 16 = Cumi nu gatandatu
    * 17 = Cumi n'indwi
    * 18 = Cumi n'umunani
    * 19 = Cumi n'icenda

Od čísla 20 se používá výrazu "imirongo" následujícím způsobem:

    * 20 = Mirong'ibiri
    * 30 = Mirong'itatu
    * 40 = Mirong'ine
    * 50 = Mirong'itanu
    * 60 = Mirong'itandatu
    * 70 = Mirong'indwi
    * 80 = Mirong'umunani
    * 90 = Mirong'icenda

Číslovky mezi celými desítkami jsou tvořeny podobně jako u řady 11-19, tedy spojením desítkového čísla pomocí spojky "nu" s číslem od 1 do 9: imirongo ibiri nu rimwe, imirongo ibiri nu kabiri, imirongo ibiri nu gatatu, imirongo ibiri nu kane, atd.

    * 100 = Ijana
    * 200 = Amajana abiri (mn.č. od "ijana" je "amajana")
    * 300 = Amajana atatu
    * 400 = Amajama ane
    * 500 = Amajama atanu
    * 600 = Amajama atandatu
    * 700 = Amajama indwi
    * 800 = Amajama umunani
    * 900 = Amajama icenda
    * 1000 = Igihumbi
    * 100,000 = Iraqi nebo ilaki ("r" je někdy vyslovováno jako "l") 

Dny v týdnu 

V kirundi se jednotlivé dny označují spojením čísla, kde 1 značí pondělí, se slovem "kuwa".

    * kuwambere - pondělí
    * kuwakabiri - úterý
    * kuwagatatu - středa
    * kuwakane - čtvrtek
    * kuwagatanu - pátek
    * kuwagatandatu - sobota
    * kuwamunga - neděle (používá se i kuwa imana, tj. boží den) 

Čas 

    * umwaka (mn.č. imyaka) - rok
    * uyu munsi - dnes
    * ejo - včera, zítra (záleží na kontextu)
    * ubu - teď, nyní
    * ubunyene - přesně teď, v tuto chvíli
    * hanyuma - později, potom
    * buhoro - pomalu
    * vuba - brzy (tuzobonana vuba - uvidíme se brzy)  
    * umusi, kumurango - den
    * mwijoro - noc (Ijoro ryiza - dobrou noc)
    * munkoko - ráno, svítání (když kokrhá kohout)
    * igitondo - zítra
    * umugoroba - večer
    * igicu - půlnoc
    * isaha - hodina, hodinky

 

Další zdroje

Kirundi/English dictionary onlineEllen Betty Cox:
English-Kirundi / Kirundi-English Dictionary

Autorka působila mezi lety 1944 a 1986 jako misionářka v rovníkové Africe, kde pracovala pro General Missionary Board of the Free Methodist Church. Jejím největším zájmem byly jazyky, ačkoliv v rámci své misijní činnosti pracovala na mnoha pozicích. Tento slovník je jednou z 52 knih, které napsala v průběhu 40 let strávených v Africe.

Ke stažení ve vysokém rozlišení:


Nižší rozlišení:

 

Ellen Betty Cox: Kirundi Grammar

Dictionnaire Kirundi-Français des Constituants Nominaux

 

Dictionnaire Kirundi-Français des Constituants Nominaux
Thierry de Samie, 2003


Parlons Kinyarwanda-kirundi: Langue et cultureKirundi Basic Course
Edouard Gasarabwe, 2000


Kirundi Basic Course
Terence Nasanze, Daniel Nicimpaye, 1965
 

 

Použité zdroje